Serdar Kaya / Sağlık Olsun

vNOTES Cerrehisi Nedir?

Serdar Kaya / Sağlık Olsun

  • 1041

vNOTES Cerrehisi Nedir? 
Yeni bir teknik olan vNOTES cerrahisi Vajinal yolla yapılan doğal açıklıklı transluminal endoskopik cerrahidir. Vajinal, endoskopik ve laparoskopik tekniklerin bir birleşimidir.  Yani laparoskopik aletler kullanılarak vajinal yoldan yapılan cerrahileri temsil eder. 
Jinekoloji alanında, yumurtalık kistleri, dış gebelik, tüp alınması, rahim alınması ve apikal sarkmalar için uterosakral ligamanların asılması işleminde transvajinal endoskopik cerrahi (vNOTES) tekniği uygulanmaktadır.  
vNOTES özellikle sarkması olmayan, daha büyük rahimler ve eski sezeryan öyküsü gibi geleneksel transvajinal yaklaşıma uygun olmayan yapışıklık -adezyonların varlığında da rahim alınması -histerektomi gerçekleştirme imkanı sunar. 
vNOTES iyi huylu olduğu düşünülen patolojilere yapılan diğer işlemlere örneğin açık cerrahi, laparoskopik cerrahi, robot cerrahisi veya vajinal cerrahilere bir alternatif yaklaşımdır. Yeni bir cerrahidir, yaygınlaşmamıştır ve diğer cerrahilere üstün demek için henüz biraz erkendir. Ancak dünyada giderek artan bir uygulama trendi mevcuttur; ki bu gelecekte yaygınlaşıp, öncelikli istenilen popüler bir cerrahi yaklaşım olacağını düşündürmektedir.  
vNOTES Cerrahisi Nasıl Yapılır?
vNOTES cerrahisi için sadece tek bölgeli laparoskopik cerrahi için kullanılan benzer jelimsi özel bir ekartör ve vajinal tünel oluşturarak ekartasyon yapması için yuvarlak açılabilen esnek koruyucu çeşitli çaplarda vajinal bir platform kullanılır. Ekartör vajen arka duvardan batına giriş yani arka kolpotomiden sonra vajinal yolla cerrahiyi herhangi bir karın insizyonu olmadan vajinal yolla tamamlamak için vajen arka duvarından batına yerleştirilir.  Rahim alınması planlandığında yapışıklıkların dercesine göre zamanlaması planlanan bir ön kolpotomi de işleme eklenir ve platform ona göre yerleştirilir. Sonra batın içi CO2 gaz ile şişirilip uygun görüş sağlanır ve laparoskopik endoskopik aletlere geçilerek ameliyat gerçekleştirilir. 
Platformun mevcudiyeti ve cerrah eğitimi, yeni bir metod olması da kullanım için hala sınırlamalardır, ancak dünyada giderek daha fazla kullanılabilir alternatif bir seçenek olmaya başlanmıştır. 
vNOTES Cerrahisi Avantajları Nelerdir?
vNOTES sadece vajinal yolla yapılan ameliyatlara göre daha gelişmiş bir görüntü elde edilmesini sağlar. 
Menapoz sonrası atrofik veya hiç doğum yapmamış dar vajinası olanlara da  vNOTES ile cerrahi yapmak mümkündür. 
vNOTES ile sarkması olmayan çok yukarıdaki rahim ve yumurtalıklara ve tüplere de ulaşılması mümkün olur.
•    Karından kesi olmadığı için daha iyi kozmetik sonuç
•    Daha az postoperatif ağrı, 
•    Daha kısa ameliyat süresi,
•    Daha az kanama,
•    Özellikle büyük rahimlerde daha az üreter komplikasyonu
•    Daha kısa hastanede kalma süresi ve 
•    Daha hızlı iyileşme süresi 
gibi vNOTES'in geleneksel laparoskopiye göre faydalarını öne süren bazı veriler vardır.
vNOTES Cerrahisi Dezavantajları Nelerdir ve vNOTES Kimlere Yapılmaz?
vNOTES klasik laparoskopiye göre ise daha dar açılı bir görüntüleme alanı vardır ve cerrahi planlarken bu nokta hesaba katılmalıdır.
•    Gebelere 
•    Virjinlere
•    Tuboovaryen apselere 
•    Kronik PİD hastalarına 
•    Endometriozis hastalarına, derin infiltran endometriozisi olanlara
•    Geçirilmiş barsak cerrahisi veya barsak anastamozu öyküsü olanlara
uygun değildir. 
vNOTES Cerrahisi Riskleri Nelerdir?
Yeni bir cerrahi teknik olduğu için ameliyat sırasında idrar torbası hasarı açısından ve kanama açısından dikkat edilmeli; mecbur kalınırsa klasik laparoskopiye dönülebileceği hastaya anlatılmalıdır.
Sonuç olarak vNOTES cerrahisi yeni ve gelişmekte olan bir cerrahidir. Yaygınlaştıkça ve bu konudaki bilimsel çalışmalar da arttıkça; bazı prensipler, yaklaşımlar ve hasta seçimleri daha net hale gelecektir. Tercih sıralamasında günümüzde sadece vajinal yolla yapılan cerrahiler veya sadece laparoskopi ile kapalı yapılan cerrahiler ön planda ve ilk seçeneklerdir; vNOTES cerrahisi ise özellikle sarkması olmayan , büyük rahimi olan, eski sezeryanlı  hastalara yapılacak olan rahim alınması -histerektomi için veya yumurtalık kisti, tüp kisti veya dış gebelik ameliyatları için sağladığı kolaylıklarla yakın gelecekte uygun vakalar için ilk seçenek olmaya aday bir yaklaşımdır.  
 

Yazarın Diğer Yazıları