Serdar Kaya / Sağlık Olsun

Afet Durumlarında Gebelerin Bakımı:

Serdar Kaya / Sağlık Olsun

  • 891


Afet, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yerel kapasiteyi aşan ve bir topluluk veya toplumun işleyişini ciddi şekilde bozan, ulusal veya uluslararası düzeyde dış yardım talebinde bulunmayı gerektiren bir durum veya olay olarak tanımlanmaktadır. Afetler doğal afet ve insan yapımı olarak ikiye ayrılır ve bunlar arasında görülen depremler maalesef ülkemizdeki en ölümcül doğal afettir.
Afetler sırasında hamile kadınları etkileyen sağlık sorunları, üreme sağlığı sorunları ve çocuk sağlığı sorunları ile birleşir. Temel bakım ve ilk yardım genellikle hamilelik yönetimi konusunda eğitim almamış sağlayıcılar tarafından verilmek zorunda kalınabilir. Afetler özellikle kadınların ve çocukların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Afet neticesinde nüfusun yer değiştirmesi de önemli ölçüde artmaktadır.
Ülkemizdeki son deprem felaketleri ile 11 ilde yaklaşık 13 milyon insan ve tahmini 226 bin gebe bu durumdan etkilenmiştir. Bu ay bölgede yaklaşık 25 bin doğum beklenmektedir ve deprem sonrası 10 günde ise tahmini 4627 doğum gerçekleşmiştir.  
Felaketlerin Gebeler Üzerindeki Etkisi:  
Doğurganlık çağındaki beş kadından biri bir afet ortamında hamiledir ve kadınların obstetrik ihtiyaçları, müdahale ve iyileşmenin çeşitli aşamalarının arka planında sabittir. Çalışmalar, felaket ve kötü gebelik sonuçları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bunlar: erken gebelik kayıpları -düşükler, fetal anomaliler (toksik ajanlara maruziyet veya folik asit eksikliğine bağlı), düşük doğum ağırlığı -gelişme geriliği, erken doğum ve plasentanın ayrılması riskleridir. 
Anne ve çocuk ölümlerinin, afet dışı ortamlara kıyasla insani bağlamlarda %10 -30 daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Gebe kadınlar, doğum öncesi bakıma, yardımlı doğuma, acil obstetrik bakıma ve aile planlaması hizmetlerine sınırlı erişim veya hiç erişim olmaması nedeniyle artan anne ölümü riski altındadır. Artan peripartum enfeksiyon oranları da bildirilmiştir. Artan ölüm oranları, faktörlerin karmaşık etkileşiminden kaynaklanmaktadır. 
Artan istenmeyen gebelikler ve güvenli olmayan düşükler de bildirilmiştir. 
Muhtemelen travmatik veya toksik maruziyete ikincil olarak doğurganlığın azalmasına katkıda bulunan afetlerin ardından artan spontan düşükler ve doğum kusurları da bildirilmiştir.
Erken doğum oranları, mevcut gebelik sırasında ve afetten yıllar sonra bile artıyor gibi görünmektedir. Ölü doğum, düşük doğum ağırlığı ve gelişme geriliği de daha sık olabilmektedir. Daha kötü gebelik sonuçlarının mekanizması net olmamakla birlikte, afet maruziyetinin yoğunluğu bir risk faktörü gibi görünmektedir.
Yüksek afet maruziyette kadınlarda erken doğum ve düşük üç kat artmıştır.
Bir afet müdahalesi sırasında, hem temel hem de kapsamlı acil obstetrik ve yenidoğan bakımı mümkün olan en kısa sürede kurulmalıdır. Krizler sırasında üreme sağlığını da yönetmek için bir doğum sahra hastanesi kurarak sağlanabilir. Doğal afetlerde sağlık acil durum sistemleri üzerine, telekomünikasyonun, diğer afet müdahale ekipleriyle koordinasyonun, malzeme planlamasının ve afet protokollerinde personel eğitimi de çok önemlidir. Genel planlama, afetlerde sahra hastanelerinde tedavi edilen hastaların ve hamile bireylerin bakımıyla ilgili ve çok önemlidir.
Afetler sırasında bakım sağlamakla ilgilenen ve ilgilenecek olan klinisyenler, önce çetin ortamlarda kendilerine ve başkalarına bakım sağlama konusunda mümkünse önceden uygun eğitim almalıdır. 
Hamile travma hastalarının değerlendirilmesi, yerleşik travma ilkelerini takip eder. Birincil amaç anneye bakmaktır; Anne stabilize edildikten sonra fetüsün ihtiyaçları ele alınır. Klinisyenler, acil anne hayat kurtarıcı müdahalelere ve ardından fetal müdahalelere ihtiyaç duyanlar için prosedürlere öncelik vermelidir.
Felaket ortamlarında ortaya çıkmaya devam edecek yaygın obstetrik sorunlar arasında vajinal kanama (gebeliğin hipertansif bozuklukları, doğum öncesi suyun gelmesi (erken gebeliklerde de ortaya çıkabilir) ve intrauterin fetal ölüm yer alır. Bir kriz durumunda, yenidoğan resüsitasyon ve desteği için mevcut kaynaklar, kaynak kıtlığı ışığında değerlendirilmeli ve anne ve yenidoğan riskleri ve faydalarına karşı dengelenmelidir. 
Mümkünse, doğum yapan kadınlar doğum için uygun bir sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir. Annenin öldüğü ancak yaşayabilir bir fetüsün olduğu durumlarda; kardiyak arrestten sonraki dört dakika içinde perimortem sezeryan yapılmalıdır. Anne müdahalesine ameliyat sırasında devam edilir.
Kriz ortamlarında hem anneler hem de yeni doğanları doğum sonrası dönemde son derece savunmasızdır. Tüm anne ölümlerinin tahmini yüzde 65'i doğumdan sonra meydana gelir ve bu doğum sonrası ölümlerin yaklaşık yüzde 50'si doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde meydana gelir.
Sonuç olarak deprem bölgesi olan ülkemizdeki tüm bölgelerde kapsamlı acil obstetrik ve yenidoğan bakımı açısından önceden eğitim ve planlama yapmak zaruridir. 

Yazarın Diğer Yazıları