Serdar Kaya / Sağlık Olsun

Hamilelikte Huzursuz Bacak Sendromu

Serdar Kaya / Sağlık Olsun

  • 470

Huzursuz bacak sendromu (HBS), özellikle akşamları olmak üzere hareketsizlik dönemlerinde bacakları hareket ettirmek için hoş olmayan veya rahatsız edici bir dürtü ile karakterize, uykuyla ilişkili yaygın bir hareket bozukluğudur. hareketle geçici olarak rahatlar. Uyku sırasında, HBS'li çoğu hasta, uykudan uyanma ile ilişkili olabilen veya olmayabilen, uykuda periyodik uzuv hareketleri adı verilen karakteristik uzuv hareketlerine sahiptir.
Huzursuz bacak sendromu (HBS) hamilelik sırasında çok yaygındır ve yaklaşık beş gebeden birini etkiler. Bu sayı genel toplumda görülme sıklığının 2-3 katıdır. Semptom şiddeti, bazılarında küçük bir rahatsızlıktan bazılarında şiddetli semptomlara kadar geniş ölçüde değişir. Semptomlar tipik olarak gebeliğin son 3 ayında zirve yapar ve doğumdan sonra hafifler veya belirgin şekilde düzelir.
Huzursuz bacak sendromu (HBS) genellikle hamilelik sırasında uykuyu etkiler ve biriken veriler, HBS semptomlarının gebelikte olumsuz sonuçlar için artan risk ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Vakaların çoğu hamilelik sırasında yeni başlamaktadır: (gestasyonel HBS). Vakaların yüzde 4 -33'ünü ise önceden mevcut olan HBS oluşturmaktadır.
Gebelik sırasında HBS için risk faktörleri arasında önceden var olan HBS, ailede HBS öyküsü, önceki gebelikte HBS, ≥35 yaş, düşük serum ferritin ve demir eksikliği anemisi yer alır.
Genel popülasyonda huzursuz bacak sendromunun (HBS) patofizyolojisinde genetik, beyin demir eksikliği ve beyin dopamini rol oynamaktadır. Gebeliğe özgü faktörler henüz yeterince tanımlanmamıştır: Demir eksikliği, azalmış demir mevcudiyeti, D vitamini eksikliği, folat eksikliği, ailesel yatkınlık, yüksek östrojen seviyeleri ve sinirlerin gerilmesi/kompresyonu öne sürülmüştür,
HBS'nin ayırt edici özelliği, bacakları hareket ettirme dürtüsünün istirahat halinde ortaya çıkmasıdır ve hareket devam ettiği sürece hareketle rahatlar. Hareket etme ihtiyacına her zaman olmamakla birlikte genellikle bacaklarda diğer rahatsız edici hisler eşlik eder. Bireylerin HBS'yi tanımlamak için kullandıkları terimler arasında "hareket etmek zorunda", "hareket etme ihtiyacı", "rahat olamamak", "tüyler ürpertici", "ağrı", "böcek benzeri", "kaşıntı" ve " karıncalanma, tipik olarak alt ekstremitelerde, bazen de üst ekstremitelerde lokalize olur. Semptomlar genellikle akşamları veya geceleri kötüleşir ve genellikle sessiz aktivitelere ve uykuya müdahale eder.
HBS hem uykuya başlamayı hem de sürdürmeyi etkileyen, gebelik sırasında uykusuzluğun (noktüri ve pozisyonel rahatsızlıktan sonra) üçüncü en yaygın nedenidir.
Gebelik sırasında HBS, genel popülasyonda HBS için benzer verileri yansıtacak şekilde, düşük uyku kalitesi ve düşük fiziksel ve zihinsel sağlık kalitesi ile ilişkilidir. Bildirilen daha sık maternal komplikasyonlar, gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi, gestasyonel diabetes mellitus ve peripartum depresyondur. HBS depresyon, anksiyete ve panik atak ile birlikte de görülebilir. 
HBS Tedavisi: 
Hamilelik sırasında huzursuz bacak sendromunun (HBS) yönetimi, semptom şiddeti, depresyon veya anksiyete gibi komorbiditeler ve hasta tercihlerine göre bireyselleştirilmelidir.
Birçok hasta eğitim, güvence, fizik tedavi -egzersiz ve endike ise demir takviyesi ve farmakolojik olmayan stratejilerle başarılı bir şekilde yönetilebilir.
Egzersizin derin uykuyu artırdığı, huzursuz bacak sendromu (HBS) semptomlarını iyileştirdiği ve özellikle depresyon olmak üzere ruh sağlığına fayda sağladığı gösterilmiştir. Yürüyüş, yüzme, plates, yoga da uygun olabilir.
HBS’yi alevlendirici faktörlerden de uzak durulmalıdır. Bilinen veya şüphelenilen alevlendirici faktörler arasında demir eksikliği, yetersiz uyku, düzensiz uyku, ağrı, kafein ve nikotin yer alır: bunlara dikkat edilmelidir. Gebelik bulantısı ve kusmasını tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar (doksilamin, proklorperazin, prometazin ve metaklopramid) da HBS’yi arttırabilir. Ondansetron ise HBS’yi tetiklemez. Serotonerjik antidepresanlar da HBS’yi tetikleyebilir. 
Bacaklara sıcak uygulaması, masaj, akapunktur, uyku terapileri ve pnömotik kompresyon cihazları da kullanılabilir.  
Şiddetli ve dirençli hastalarda düşük doz klonazepam veya düşük doz karbidopa-levodopa ilaç tercih edilebilir. Genellikle HBS ile birlikte Depresyon da görülebilir ve eğer tedavi gerektiğinde Buprapiyon ilaç olarak tercih edilebilir.
 

Yazarın Diğer Yazıları