FETHİYE ÖLÇEĞİNDE YENİ BİR MODEL: TURİZM TARIMI II - Mustafa Saatcı / Mavi Köşe

FETHİYE ÖLÇEĞİNDE YENİ BİR MODEL: TURİZM TARIMI II


Geçen hafta konuya girişimizden anlaşılacağı üzere, turizm ve tarım sektörlerinin yerel ekonomiye olumlu katkı yapabileceği aşikârdır. Bu katkının tam anlamıyla fayda vermesini engelleyen faktörler ise guruplar arası iletişimsizlik ve üretim miktarının yetersiz olma durumudur. Bahsedilen faktörlerin öncelikle bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar için söz edilen konularla ilgili düzenlemeler getirilmeli, kontrol mekanizması ve gerekli durumlarda devreye girecek karar verici bir kurum mutlaka bulunmalıdır. Bu uygulamalar bölgeye göre farklılık göstereceğinden, bölgesel ve yerel olmaları önerilir. Bahsedilen düzenlemelerdeki amaç, hem küçük üreticilerin hem de turizm işletmelerinin memnun olacağı bir kazan-kazan mantığına ulaşmaktır. 


Turizm ile tarım arasında bu tür bir ilişkiyi başlatmak için atılacak ilk adımın tematik olması ve yerelden genele doğru genişlemesi önemlidir. Bu sistemde amaç küçük üreticilerin büyük turizm pastasından pay almaları ve turizm işletmecilerinin de müşterilerine onları mutlu edecek ürünleri sunmalarıdır. Bu sistemin kurulmasının yanında, sürdürülebilirlik kazanması da önemlidir.  
Bunun için aşağıdaki adımlar dikkatle atılmalıdır.
-    Her iki sektörün de kendileri ve birbirleri için farkındalıkları oluşturulmalıdır.
-    Bu farkındalıklar daha önce ulaşılamayacak görünen fırsatları taraflara sunabilmelidir. 
-    Sektörlerin kabiliyet ve kapasiteleri objektif bir şekilde değerlendirilmelidir. 
-    İlişkileri sağlamlaştıracak irtibatlar ve irtibat kavşakları oluşturulmalıdır.
-    Küçük pilot uygulamalar ile başlanmalı tedricen büyümelidir. Bu aşamada yerelin tecrübeleri genele taşınmalıdır. 
-    Özel sektör ve kamudan süreklilik arz edecek paydaşlar belirlenmelidir.
-    Her paydaş stratejik ortak olarak görülmeli, paydaşlar da stratejik ortak mantığıyla hareket etmelidir.
-    Oluşacak ticari faaliyetin devamını sağlayacak olan oto-fonlama paydaşların ortak kararı ile hayata geçirilmelidir.
-    Sistemin isimlendirilmesi hatta markalaşması tanınırlığı açısından önemli olacaktır. 
-    Kapsamlı bir kooperatifleşme ise sitemin uygulamaya başlamasından sonra düşünülebilecek bir enstrümandır. 
Üzerinde duracağımız konu yeni bir model olarak nitelendirilebilecek olmasından dolayı birçok açıdan irdelenmelidir.
Yukarıdaki paragraflarda genel itibariyle açıklandığı üzere içinde yaşadığımız bölgenin de ekonomisini ayakta tutan en önemli iki unsur turizm ve tarımdır. Bu iki sektörün aralarındaki ilişki bazen çok net olarak görülmesine rağmen çoğu zaman ise farklı faktörler tarafından gölgelenebilmektedir. 
Yabancı tüketiciyle ürünümüzü kendi topraklarımız üzerinde buluşturmak, ürünümüzün parasını da yabancı tüketicinin turizmciye ödediği bedel üzerinden almak…  Ya da köyümüzde veya üretici pazarında doğrudan turiste satmak… Metot nasıl olursa olsun yöremizdeki üreticinin ürünü turistler tarafından alınıyor ve üreticimiz bundan para kazanıyor. Neresinden bakarsanız bakın bölgemizin ekonomisinin faydasına olan bir durum. 
Yukarıda anlattığımız, zaten yapılan bir uygulama ve yıllardan beri işleyen bir sistem. Bu sistemin ürünlerin değerlendirilmesi konusunda zaman zaman aksadığına hepimiz şahitlik ediyoruz. Üretim döngüsünün sürmesi için üreticinin verdiği emeğin karşılığını alması ve mutlu olması gerekir. Bunun için de ürünün değerinde satılması ön koşuldur. O yüzden bölgemizde üretilen sebzenin, meyvenin, yağın, balın, etin sütün ve su ürünlerinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek şekilde pazarlanması için modeller geliştirebiliriz. Biraz alternatifleri ele alalım, hatta aykırı düşünelim. Bakalım neler çıkacak ortaya. Onu da haftaya inceleyeceğiz.
 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
02Ara

MAVİ

26Kas
25Kas

TEKE YÖRESİ

18Kas
12Kas
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup