AVUKAT YUDUM SÖĞÜT

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR

AVUKAT YUDUM SÖĞÜT

6. Bölüm - Zorunluluk Hali ve Etkin Pişmanlık

Merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda vücut dokunulmazlığına karşı suçları incelemeye başlamıştık. Bu hafta da vücut dokunulmazlığına karşı suçları incelemeye devam edeceğiz. 
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) İkinci Kitap Özel Hükümler İkinci Kısım Kişilere Karşı Suçlar İkinci Bölüm Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar TCK madde 86 - madde 93 aralığında yer almaktadır.

Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlığı altında kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi, taksirle yaralama, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, zorunluluk hali, etkin pişmanlık suçlarına dair hükümler yer almaktadır.

Geçen hafta vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan biri olan organ veya doku ticareti suçunu içerir maddeyi (madde 91) ele almıştık. Bu hafta zorunluluk hali ve etkin pişmanlık ile ilgili hükümleri içerir maddeleri (madde 92 - madde 93) inceleyeceğiz.

TCK m. 92’de düzenlenen zorunluluk hali için düzenleme; 
‘’(1) Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.’’ şeklindedir.

TCK m. 93’de düzenlenen etkin pişmanlık için düzenleme; 
‘’(1) Organ veya dokularını satan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz. 
(2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya dokularını satan kişi, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve diğer suçluların yakalanmasına hizmet ve yardım ederse; hakkında verilecek cezanın, yardımın niteliğine göre, dörtte birden yarısına kadarı indirilir.’’ şeklindedir.
Bu hafta vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan biri olan zorunluluk hali ve etkin pişmanlık ile ilgili hükümleri içerir maddeleri (madde 92 - madde 93) inceledik. Bir sonraki hafta yeni bir konuyu açıklamaya çalışacağız.

Hepimiz için Hakkın yerini bulduğu günler dilerim. Günümüz güzel geçsin..

Bu Haftanın Sözü : ‘’İnsanlığa olan inancını yitirmemelisin. İnsanlık bir okyanustur. Bazı damlalar kirli diye okyanus kirlenir mi hiç.’’
Mahatma Gandhi

e-mail     : [email protected]


 

Yazarın Diğer Yazıları