VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR  - AVUKAT YUDUM SÖĞÜT

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR 


5. Bölüm - Organ veya Doku Ticareti Suçu 

Merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda vücut dokunulmazlığına karşı suçları incelemeye başlamıştık. Bu hafta da vücut dokunulmazlığına karşı suçları incelemeye devam edeceğiz. 
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) İkinci Kitap Özel Hükümler İkinci Kısım Kişilere Karşı Suçlar İkinci Bölüm Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar TCK madde 86 - madde 93 aralığında yer almaktadır.

Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlığı altında kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi, taksirle yaralama, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, zorunluluk hali, etkin pişmanlık suçlarına dair hükümler yer almaktadır.

Geçen hafta vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan biri olan insan üzerinde deney suçunu içerir maddeyi (madde 90) ele almıştık. Bu hafta organ veya doku ticareti suçunu içerir maddeyi (madde 91) inceleyeceğiz.

TCK m. 91’de düzenlenen organ veya doku ticareti suçu için düzenleme; 
‘’(1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur. 
(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.’’ şeklindedir.
Organ ve doku ticareti suçu, şikayete tabi suçlardan biri değildir. Bu nedenle şikâyetten vazgeçme, ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, savcılık tarafından resen soruşturulmalıdır. Ayrıca organ ve doku ticareti suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan da değildir.

Bu hafta vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan biri olan organ veya doku ticareti suçunu içerir maddeyi (madde 91) inceledik. Gelecek hafta vücut dokunulmazlığına karşı suçları açıklamaya devam edeceğiz.
Hepimiz için Hakkın yerini bulduğu günler dilerim. Günümüz güzel geçsin..

Bu Haftanın Sözü : ‘’Beni mahveden şey; bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır.’’
Victor Hugo

e-mail     : [email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
18Oca
11Oca
04Oca
28Ara
21Ara
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup