PSİKOLOG SAADET ELEVLİ

SOSYAL MEDYANIN EVLİLİK İLİŞKİSİNE ETKİSİ

PSİKOLOG SAADET ELEVLİ

  • 559

Milyonlar içinde yalnız ve yabancı birey, bir kurtarıcı olarak sanal dünyaya sarılıyor. Günlük yaşamda apartmanındaki, sokağındaki, iş yerindeki insanlardan uzak duran, onları tanımak için çaba harcamayan milyonlarca insan, sosyal medyada arkadaşlık kurmaya çalışıyor. Saatlerin ve günlerin harcandığı suni ilişkilerde insanlar duygusal ihtiyaçlarını doyurmaya çalışıyor. 
Sosyal medyanın aile içi etkileşimi en fazla etkilediği alanlar incelendiğinde; aile üyelerinin birlikte geçirdikleri zamanın yerini sosyal medyada geçirilen zamanın alması, sosyal medyanın esneklik ve bilinmezlik etkisi nedeniyle, sanal flörtlerin ve sanal aldatmaların yaşanmasına zemin hazırlaması nedeniyle, eşler arasında güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmasıdır. Özellikle çiftlerin romantik ilişkileri açsından bakıldığında, çiftlerin birbirlerinin sosyal medya şifrelerini öğrenme isteği, arkadaş listelerini kontrol etme gibi davranışlarda bulundukları görülmektedir. Dolayısı ile sosyal medya, evliliklerin her aşamasında çiftler arasındaki ilişki ve iletişimi etkileyen, yön veren  önemli bir faktör haline gelmiştir. 
Öyle ki evli bireylerin boşanmalarının normal koşullarda, cinsel hayat sorunları, aile içi şiddet, geçimsizlik ve aldatma gibi nedenlerle gerçekleşirken, artık günümüzde sosyal medya evli çiftlerin huzursuzluk yaşamalarına ve boşanmalarına neden olan bir unsur haline gelmiştir. Evliliklerde kadın ya da erkeğin sosyal medyada, karşı cinsin fotoğrafını beğenmesi ya da yorum yazması, ilişkilerde kıskançlığa neden olabilmektedir. Bu ve buna benzer nedenlerden ötürü hem kadın hem de erkek kullanıcılar, sosyal medya platformunu eşlerini kontrol etmek, gözetlemek ve izlemek amacıyla kullanabilmektedirler. Özellikle kadınların, evlenmeden önce eşlerinin sosyal medya hesaplarında neler paylaştığını, neleri beğendiğini, kimlerle arkadaş olduklarını merak ettikleri ve bilgi toplamak için kontrol ettiklerini görülmektedir. Çalışmalar, evli çiftlerin sosyal medya hesaplarının şifrelerini birbirleri ile paylaşmalarındaki en temel faktörün, aralarında gizlenecek bir şey olmaması olduğunu, öte yandan evli çiftlerin büyün bir çoğunluğunun birbirleriyle şifrelerini paylaşmadıklarını ortaya koymaktadır. 
Eşlerin sosyal medya kaynaklı birbirlerine ayırdıkları zamanın azalması, sosyal medyada yapılan paylaşım, beğeni, etkileşim gibi konular eşler arasında tartışmalara neden olabilmekte, hatta bu tartışmaların boşanmaya kadar gidebildiği görülmektedir. Eşler arasında farklı nedenlerden kaynaklı hâlihazırda yaşanan bir takım sorunlar mevcutsa,  sevgi yoksunluğunu, duygusal boşluğunu doyurma ya da sorunlardan bir kaçış amaçlı olarak aşırı sosyal medya kullanımı, bireyin aldatma davranışına yönelmesine zemin hazırlayabilmektedir. Eşler arasında sosyal medyanın etkisi boşanma yüzdesini yükseltici yönde etki etmekte, boşanan çiftler de sosyal medya yüzünden boşandıklarını açıkça ifade etmektedirler. 
Bireylerin yaşamlarından ya da evliliklerinden aldıkları doyumun azalması sosyal medya platformlarına olan yönelimi arttırmıştır. Gerçek yaşamda aradıkları mutluluğu bulamayan bireylerin, sanal ortamlarda daha fazla vakit geçirmeleri, eşler arasında güven sorunlarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Sosyal paylaşım ağları, ilişkilerde potansiyel tehdit olarak değerlendirilmekte, çiftlerin sosyal ağlar üzerinden, geçmişteki sevgili ya da arkadaşları ile yeniden iletişime geçmeleri, flört etme eğilimleri evlilikler için önemli tehlike olarak görülmektedir. Özellikle evlilikte ilişki tatmininin düşük olması durumunda, bireylerin diğerlerinden ilgi ve kabul görme ihtiyaçlarını tatmin etmek için sosyal ağlar kişiye değerli fırsatlar sunmaktadır. 
Yetişkinler üzerinde yapılan çalışmalarda, sosyal medya kullanımının romatik ilişkilere zarar verdiği, bireyler arasında aldatma eğilimi olanların daha çok sosyal medya kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiş, sosyal medya kullanımının evliliklerde boşanma oranlarını arttırdığı ve ilişkilerde aldatma davranışı için önemli bir risk ve tetikleyici olduğu, facebook kullanan erkelerin kadınlara göre daha fazla aldatma eğiliminde oldukları görülmüştür (Akt. Utma, 2020).
Sanal ortamdaki evlilik dışı ilişkilerde fiziksel birlikteliğin olmaması, bunun aldatma olarak algılanmamasına yol açmaktadır. Sosyal medya kaynaklı aldatmalar, her zaman boşanma ile sonuçlanmasa da, ilişkide derin yaralar oluşturmaktadır. Türkiye’de günlük ortalama internet kullanım suresi 7 saat 15 dakika ve sosyal medya kullanım süresi 2 saat 46 dakika olduğu (Kemp,2019) dikkate alındığında, evli  çiftler arasında özellikle evde, çevrimiçi ortamda fazla zaman geçirme kaynaklı sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz gözükmektedir. İş dışında kalan zamanların sosyal medya platformlarında geçirilmesi, aynı fiziksel ortamı paylaşmalarına rağmen, iletişim kurmadan yaşayan bireylerin ve ilişkilerin sayısını arttırmaktadır. 
Keyifli bir hafta dileğiyle…
e-mail:[email protected]
 

Yazarın Diğer Yazıları