FAZİLET KAPLAN / GÖKYÜZÜ GÖZLEMCİSİ

GÖKYÜZÜ GÖZLEMCİSİ

FAZİLET KAPLAN / GÖKYÜZÜ GÖZLEMCİSİ

Dayan iş ile ,tırnak ile, diş ile, Umut ile!
Depremi yaşayan her bir canlarımız ,göçük altında kalan , kaybettiğimiz , yaralı , hala çıkarılmayı bekleyen, üşüyen ,aç , susuz, binlerce canlarımız! Yeni değil ki acılarımız  …
Elimizden gelen en iyi yardımı yaparak ,sosyal medya üzerinden gerekli bilgi paylaşımlar  insanlık onurumuzu tatmin etmiyor !
Uykular haram olmuş gece nöbetleri içinde , umut haberlerini duymak için çırpınıyor  gözlerimiz. Çaresizce seyirci ve izleyici kaldığımız felakete karşı, keşke çığlıklarının  feryadını , vebalini taşıyamıyor artık yüreğimiz !
Yaşadığımız süreci tarifi zor, yutkunuyor kelimeler yetmiyor ,tercüme edemiyor, kifayetsiz kalıyor .Söz oruç tutuyor, içten içe yaşarken ölmek halimize!

Şu an yapılabilecek en iyi psikolojik ilk yardım sosyal destektir.(Can güvenliği, arama-kurtama çalışmaları , yaralılara müdahale, barınma , giyecek,yiyecek, içecek vs.) Sonraki süreçte klinik müdahaleler için tüm ruh sağlığı çalışanları gönüllü seferber olacaktır.
Toplumsal travmalarda bölge dışında kalanların yaşadığı suçluluk, utanç, öfke çaresizlik ve üzüntü gibi duygusal acılarla başetmesinin en iyi yolu dayanışmadır. Dayanışmak duygusal acıyı hafifletmektedir.(Psikiyatrist Azad Günderci )

Deprem Kuşağında, deprem Ülkesi’yiz “Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor” sözünü duymak ve  doğruluğunu yaşamak istemiyoruz .Teknolojinin imkanları ile Coğrafi Bilgi sistemi ile deprem planlama çalışmaları bilgilerinden yararlanarak ,gerekli  önlemler alınmalıdır. 
 Ayrıca Japonya örneği gibi İnşaat sektörü yapılanması kanunlar çıkartılarak, afet  eğitimleri,  önleyici hazırlık ve tedbir sistemi oluşturmak, yaymak  gerekliydi, “meli “malı”  biten sözler yetmiyor artık , yapıldığını  görmek istiyoruz. 

Kadim topraklar , Medeniyetler beşiği , canım Ülkem! Kurtuluş savaşı kahramanlık destanı yazan , Çanakkele  geçilmez diye  haykıran yurtsever atalarımızın  çocuklarıyız biz!Birlik içinde başımız öne eğilmeden  üstesinden yine geleceğiz, yaralarımızı tek yürek bilincimiz  ile tekrar saracağız..

Artık Ülke ekonomisi, toplumsal travmalar, insan psikolojisi , ticari hayat , iş gücü sekteye uğramaması , yara almaması için bireysel olarak, sosyal danışmayı  ve bilinci hayatın her alanına yayarak , sistematik çözümler içinde yer almalıyız. Afet ile mücadele kuruluşları, sivil toplum yardım kuruluşlarına üye olmalı ve gönüllü çalışarak “taşın altına elimizi” sokma vaktidir. 

Türk Psikiyatri Derneği yayınladığı  Psikolojik  İlk Yardım Desteği ;
•    İnsanların gıda ve barınma gibi temel gereksinimlerini acil tıbbı ihtiyaçları sağlanır. Yineleyen, basit, doğru bilgi sağlanır (güvenlik)
•     Kendi öykü ve duygularını aktarmak istediklerinde dinle. İyi hissetmenin tek bir biçimi yoktur (sükûnet)
•    Kişiler kötü hissettiğinde bile şefkatle dostane ol (sükûnet), 
•    Afet veya travmanın etkilerinin giderilmesi ile ilgili çalışmalar hakkında doğru bilgi verin (sükûnet)
•    Afetzedelere yakın arkadaşları ve sevdikleri ile ilişki kurmalarında yardım edin (diğerleriyle bağ) 
•    Aileyi, çocukları, ana-babaları, diğer yakınlarını mümkün olduğunda bir araya getirin (diğerleriyle bağ)
•    Kişiler farklı korku ve endişe ifade ederler ve farklı ihtiyaçlar bildirirlerse gerekli servislerin
Olduğunu belirtin(umut)                    
•    Kendi ihtiyaçlarını karşılamakta kendine yeterli hissetmesini cesaretlendirin, 
•    Kişileri devlet veya devlet dışı organizasyonlara yönlendirin. Onların nasıl ve neleri sağlayabileceği ve ne şekilde ulaşabileceği konusunda bilgi verin (umut), 
        
Öyle yıkma kendini,Öyle mahzun, öyle garip...Nerede olursan ol,İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne - üstüne,  Tükür yüzüne celladın, Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile, Dayan iş ile.  Tırnak ile, diş ile, Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni. Gör, nasıl yeniden yaratılırım,  Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım, Oğullarım var gelecekte, Herbiri vazgeçilmez cihan parçası. 
Kaç bin yıllık hasretimin koncası, Gözlerinden,Gözlerinden öperim, 
Bir umudum sende,Anlıyor musun ?(Ahmet Arif )

Yazarın Diğer Yazıları