FAZİLET KAPLAN / GÖKYÜZÜ GÖZLEMCİSİ

Değişmeyen tek şey değişimdir!

FAZİLET KAPLAN / GÖKYÜZÜ GÖZLEMCİSİ

  • 910

Değişmeyi , değiştirmeyi bileceksin.Konforundan vazgeçmeyi göze alacaksın.Kendi dünyanı yerinden kendin oynatacaksın .Bir insanın bittiği an, miskinliğine esir olduğu andır.(İlber Ortaylı)
Gör –Farket, Anla –Hisset , Bırak, Affret , İste-Güven ,Değiş-Dönüş ,Durma –Dene , 
Korkma ! Çi gizemi yolunu aydınlatır .Kendin ile belki ilk defa , belki yeniden..
 27 Mart 2023- 11 haziran 2023,21 ocak 2024 -2 Eylül 2024 ,19 kasım 2024- 9 Mart 2043 tarihleri arasında Plüton gezegeni Kova burcuna geçişi ile ; Dünya düzeni ve sisteminde “Değişmeyen tek şey değişimdir “ sloganı yankılanacaktır. Plüton gezegeni doğum haritanızda bulunduğu evde; değişim, dönüşüm, kargaşa, zorlanma, güç, ölüm, yeniden doğmak, anka serüveni yaşayarak kendini yeniden inşaa etmek ve yaratma kudretini gösterir. Kova Burcu’na geçişi ile; olağan değişim ile kollektif bilinçte algı sıçraması ile, özgürlük ,adalet ve eşitliği sağlamaya yönelik toplumsal amaç, ideal, saygı, güç ve bilinç birliği oluşacaktır. Ayrıca iletişim araçları, bilimsel buluşlar, sosyal medya, ulaşım araçları, uzay çağı, okült konular, psişik deneyimler, teknolojik yenilikler, uzayda yaşama formları, uzayda başka evren keşifleri, galaksiler ile buluşma başlayacaktır. Tarihte gizli kalmış bilgiler arkeolojide ve denizaltı arkeoloji gelişmeler, gizli örgütler ile manipülasyon sağlayan doğma bilgiler , “gerçeklerin er yada geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır “sözünden nasibini alacaktır. Geleneksel bakış açısı yerine, bireysel özgürlüğün, bireyselliğin özlük hakları bilinci oluşarak, hurafe bilgiler, dogmatik bakış açıları, yaklaşımlar önemini yitirecektir. Bir şekilde, yürüdüğümüz yolların dışına çıkarır ve farklı yolları deneyimleyerek cesaret, bilgi, bilime, özgürlüğe, hümanizme akan yolların keşfetmemize de sebep olacaktır. Bireysel alanda  zaafı, korkuyu, ön yargıyı dönüştürür , bir nevi  yaşarken ölmek ve yeniden doğmak, cennetinde cehennemi yaşamak, cehenneminde cenneti var edebilmek  “Hamdım, piştim, yandım “ sürecine eş şekilde ilerleyebilir. Böylelikle  asil varlığında  gerçekçi bakışın ile , iradeyi ve gücü iyilik ile kullanmaya, gayret ve inanç ile zorlukları gururlu şekilde geçmeye ,  öz saygı ile hedeflerine kavuşturur. Nihayetinde  İnsan olmanın bir üst versiyonuna, özgünlüğüne taşıyacaktır.

Bu cihanda insan olma gayreti ,yaşamın şafaat basamakları,
Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat tir.
40 makama varana kadar, kah gökte ,kah yedi kat derinde
Çarkı felek ateşi yakar, ummanın deryalarına salar.
Kulunu kul ile sınar ,sırattan geçer imiş  nefis terbiyesi.
Sabır çile hanesinde ,şemsi kamer dualitesi imiş .
Edep ile dara durur ise niyetlerin  sıtk seyran eder imiş.
Aşkın tellerinde  ,hiçlik güftesine ateşin küle değin yanmadan geçilmez imiş.
Canın tekamülüne  ol ‘ana ol ‘ma süresince ,
Dermanın  üryan gönül defterinde,
Çi sırrı hakkın kelamı ,hisler ile kalbine zuhur eder imiş.

Deprem ve Afet bölgelerinde  gönüllü olarak çalışmalara katılan Türkiye Psikiyatri Derneği Travma Çalışmaları Birimi Üyesi Uzm.Dr.Pskiyatrist ve Psikoterapist (Azad Günderci)
Deprem Sonrası Psikolojik Travma Etkileri Nasıl Azaltılır?
Depremzedeler şiddetli bir şekilde panik dehşet ve korku duyguları (travma) yaşarlar. Ortaya çıkan stres belirtilerini bastırmak yok etmek kaçınmak yerine bu olumsuz duyguları fark etmek ve anlamaya çalışmak uzun vadede ruh sağlığını koruyabilmek için daha faydalı olacaktır.
Bunun yanında sağ kalma suçluluğu dediğimiz yoğun suçluluk hislerinde bireyleri zorlayabilir. Bütün bunların bilincinde olarak depremzedelere empatik yaklaşmak, acılarını anlamak bu acıyı hissetttiğimizi ne kadar üzüldüklerini ve zor durumda olduklarını anladığımızı ifade etmek ve göstermek çok önemlidir. Ayrıca depremzedelerin güvende olduklarına ve olacaklarına dair gösterilecek samimi çabalar, yalnız olmadıklarına dair yapılacak müdahalelerdir. Güvenlik sağlık yiyecek giyecek vb temel ihtiyaçların acilen çözümlenmesi ve yaslarını kendi kültürlerine göre yaşamalarına izin verilmeli ve bu konuda kolaylaştırıcı destekler verilmelidir. Dayanışmanın devam etmesi giderek büyütülmesi ve zamanla ruh sağlığı konusunda da psikososyal hizmetlerin arttırılması gerekmektedir. Çünkü depremzedelerin yakınlarıyla konuşması birilerine veya uzmanlara yaşadıklarını anlatması paylaşması duygularını dile dökmeleri çok önemlidir. Depremzedeler ve olaya tanıklık yapan kişiler yakınlarını kaybedenler ve destek vermek için çalışmalarda bulunan herkese için değerlendirmeler yapılarak psikolojik ilk yardım ve psikososyal destek mutlaka sağlanmalıdır. 
Travma haberlerinin medyada sunumu izleyenlerin örselenmesi yanında şiddetin normalleştirilmesi ve yeniden üretimine de yol açan ve telafisi son derece güç sonuçlara yol açmaktadır.  travma bir problem çözme yöntemi olarak sunulmamalı, bunu destekleyecek, vurgulayacak ya da çağrıştıracak bir söylem kullanılmamalı, dile çok dikkat edilmelidir. Medyanın tüm mecralarında yer alan travma haberleri bu evrensel ilkeler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmeli, şiddet ve travma haberlerinin maruz kalanı koruyan ve onun travmasını işlemesini olanaklı kılacak biçimde sunulmasına azami özen ve dikkat gösterilmelidir.
 

Yazarın Diğer Yazıları