Ekrem Özden (MYK Belgeli Koç)

HOLİSTİK (BÜTÜNSEL) KOÇLUK ÜZERİNE

Ekrem Özden (MYK Belgeli Koç)

  • 708

Holistik (Bütünsel) Koçluk Modeli, müşterinin kısa ve uzun vadeli sorunlarını ele almak için çeşitli araçlar kullanır. 

Müşterin değerlerini ve yaşam amacını belirleyerek yaşamlarını tasarlamaları konusunda onlara destek olur. Ayrıca müşterilerin yaşam okyanusunu keyifli bir şekilde geçebilmek için gerekli olan çeşitli yaşam becerilerini kazanmaları için müşterilere destek olur.

Benzer şekilde bu model, koçun gerçek temel inançları ortaya çıkarmak için çeşitli
zihin araçlarını kullanmasını sağlar ve ayrıca müşterisinin bakış açısını
değiştirmek ve dönüştürmek için çeşitli teknikler kullanır, bu da müşterinin hayatı
farklı bir şekilde görmesini sağlar.

KOÇLUK SÜRECİNİN UNSURLARI

Bütünsel Koçluk Modeli, kısa vadeli sorunları çözmek için işlemsel yaklaşımı;
uzun vadeli sorunları ele almak için dönüşümsel yaklaşımı benimser. Bütünsel
Koçluk Modeli, koç ile müşteri arasındaki uzun vadeli bir ilişkiyi yansıtır. Bu özellik,
danışanın hayatı boyunca koçun desteğini almasına yardımcı olur. Koç, müşteriyi
tüm çabalarında liderlik rolüne götürmek için gerekli olan yaşam değiştiren
kararları alabilmesi için müşterisini destekler. Bütünsel koçluk modeli, koça, müşterisinin daha kronik, duygusal sorunlarını ortaya çıkarmasında ve çözmesinde yardımcı olur.

“HOLİSTİK KOÇLUK”TA KOÇ’UN YERİ

•    Holistik Koçluk Modelinde müşteri “Kim” olduğunu keşfeder
•    En çok neyi arzu ettiklerini belirler ve netleştirir.
•    Düşüncelerinin, duygularının ve eylemlerinin farkındalığını genişletir ve düşünce, duygu ve eylemlerinde uyumu yakalar.
•    Hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejiler, eylem planları, ortamlar oluşturur ve geliştirir.
 

Yazarın Diğer Yazıları