T.C FETHİYE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TEBLİĞ İLANI

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

T.C FETHİYE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2022/793
Davacı, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ile davalılar Ayşe Özden ile Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan kadastro tespitine itiraz davasında; 11.01.2024 tarih 2024/28 sayılı karar ile;Açılan Davanın konusuz kalması nedeniyle davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu davalı Ayşe Özden'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
 
 
 

  • Basın No: ILN02045977
Metni Kaydır