T.C. FETHİYE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ TEBLİĞ İLANI

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

T.C. FETHİYE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2023/74
KARAR NO: 2024/34
Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçundan beraat, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK 204/1 maddesi uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin UYGULANMASINA, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/01/2024 tarihli ilamında Sezai ve Nuray oğlu, 01/03/1980 MİLAS d.lu, Ekinanbarı mah/köy nüfusunda kayıtlısanık ENGİN ÖZDEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin gerekçeli kararı ve istinaf müddeti muhafaza talebi ile istinaf talebi tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğincehüküm özetinin ve istinaf müddeti muhafaza talebi ile istinaf talebinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ve istinaf müddeti muhafaza talebi ile istinaf talebinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğden itibaren 7 GÜNLÜK süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine dilekçe vererek veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunarak mahkememiz kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edilebileceği, bu süre zarfında İstinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

  • Basın No: ILN02044126
Metni Kaydır