Muğla Seydikemer'de tarla icradan satılıktır

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Muğla Seydikemer'de tarla icradan satılıktır

  • 700
Muğla Seydikemer'de tarla icradan satılıktır
TAKİP ET Google News ile Takip Et

T.C.
FETHİYE
İCRA DAİRESİ

2023/233 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/233 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Çaltılar mah, Karagözler mevkii, 190 ada, 59 parsel, 2.781,72 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Taşınmaz 1/1 hisse olup tümü satılacaktır. Taşınmazın imar durumu;Muğla İli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda tarım alanında kalmaktadır.5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği arazi vasfı belli olmadığından imar durum belgesi düzenlenememektedir. Ayrıca taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.Dairemize sunulan bilirkişi raporuna göre; taşınmazın geometrik şekil olarak dörtgen ve düzgün şekilli olduğu, taşınmazın kadastral yola cephesinin bulunmadığı 120 metre doğusunda bulunan yoldan yaya olarak ulaşım imkanının bulunduğu, taşınmazın Çaltılar mahalle merkezine 1,1 km, Seydikemer ilçe merkezine 54,2 km mesafede bulunduğu, 125 metre rakımda bulunan taşınmazın çevresinde sosyal donatıların olmadığı, taşınmazın yol, su ve elektrik gibi kamu hizmetlerinden yararlanmadığı, taşınmazın üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı, taşınmazın kıymet taktiri sırasında büyük kısmında arpa ekili olduğu, taşınmazın üzerinde ve civarında 50 ila 80 yaşlarında ardıç ağaçlarının bulunduğu, taşınmazın tarımsal mekanizasyon ve kısıtlı düzeyde tarımsal sulama imkanının bulunduğu, taşınmazın tercih edilen bir lokasyonda bulunduğu, taşınmazın toprağının killi-tınlı, az taşlı, organik madde düzeyi orta seviyede, orta kaba, kahverengi renkli, granüller tanecikli toprak tekstürüne ve toprak strüktürüne sahip olduğu, su tutma kapasitesinin yüksek olduğu, taşınmazın %5 hafif eğimli genel eğime ve düz ve kısmen hafif engebeli topografya özelliklerine sahip olduğu, taşınmazın zemin değerinin 736.043,11 TL, üzerinde bulunan zirai unsurların 1.200,00 TL olmak üzere taşınmazın toplam değerinin 737.243,11 TL olduğu bildirilmiştir.
Taşınmaz kaydında " Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi ibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi, üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi e birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyanınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt, malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şerhi olup, tescil iş bu şerh ile birlikte verilecektir.
Adresi : Çaltılar Mah 190 Ada 59 Parsel Seydikemer / MUĞLA
İmar Durumu: Yukarıda yazılmıştır.
Kıymeti : 737.243,11 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Aynen tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 11:15
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 11:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 11:15
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 11:15

13/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1302149/emlak-tarla-tarim-arazisi-bag-bahce-zeytinlik-mugla-seydikemerde-tarla-icradan-satiliktir

Bakmadan Geçme