MARMARİS 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

T.C. MARMARİS 1. İCRA DAİRESİ

2023/78 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/78 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Muğla İl, Marmaris İlçe, SÖĞÜT Mahalle/Köy, Bahçeli Mevkii, 402 Ada, 156 Parsel, Bahse konu taşınmaz? "bahse konu taşınmaz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 29.09.2014, 27.04.2018 ve 08.04.2021 tarihleri ile onaylanan Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi; 1/25000Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda 'Marjinal Tarım Alanı' kullanımında kalmakta" denilmektedir. İnceleme konusu taşınmaz, Söğüt Köyü, Bahçeli Mevkii, 402 da 156 parsele, Söğüt köyü- Bahçeli arasındaki karayolundan yürünerek ulaşılmaktadır. Keşif mahalline, karayolundan yürüyerek yamaç çıkışı ile ulaşılmaktadır. Bölgede arazi yapısı taşlı kayalık, %10-%15 eğimli (yüksek eğimli) teraslardan oluşan tarlalar şeklindedir. Yamaçtaki parseller, kademe taş duvarları (seki/sedde) ile ayrılmış durumdadır. Su bulunmamaktadır, yakında kışın çalıştığı anlaşılan mevcutta kuru dere yatağı olduğu görülmüştür. 402 ada 156 parselin; Kuzeyinde, kuru dere yatağı ve 350 ada 83 parselGüneyinde, 402 ada 159 parsel Doğusunda, 402 ada 153 ve 154 parseller Batısında, 402 ada 160 nolu parsellere ile çevrilidir. Arazi yüksek eğimde iki adet teras kademesinden oluşmaktadır. Düzgün olmayan geometrik bir formda olup, genişleyen kısmında teras kademelerinde 8 adet erişkin durumdabadem ağacı, 2 adet erişkin durumda incir ağacı ve 2 adet palamut ağacı olduğu gözlenmiştir.Sulama imkanı mevcut değildir. Yakında elektrik sistemi olduğunu gösterir, direk bulunmamaktadır.Yakın çevresinde benzer nitelikli tarlalar bulunmakta olup, taşınmaz Söğüt köyü muhtarlığına yaklaşık 2.0km., denize3,5km., Marmaris İlçe Merkezine 35 km. mesafededir. Ulaşımı karayolu sonrası kaya/yamaç tırmanışı ile ağlanmaktadır. Belediye hizmetleri ve alt yapı imkanları bulunmamaktadır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Marmaris İlçe, SÖĞÜT Mahalle/Köy, Bahçeli Mevkii, 402 Ada, 156 Parsel,

Bahse konu taşınmaz ...

Adresi : Söğüt Köyü Bahçeli MevkiiMarmaris / MUĞLA

Yüzölçümü : 1.196,89 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.915.024,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: SİT ALANINDA KALMAKTADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:38
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:38

27/03/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

  • Basın No: ILN02012210