Muğla Fethiye'de 83 m² içerisinde ev bulunan tarla vasıflı taşınmazın satılması ilanı

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Muğla Fethiye'de 83 m² içerisinde ev bulunan tarla vasıflı taşınmaz icradan satılacaktır.

  • 972
Muğla Fethiye'de 83 m² içerisinde ev bulunan tarla vasıflı taşınmazın satılması ilanı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Örnek No:55*

T.C.
FETHİYE İCRA DAİRESİ

2017/1641 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/1641 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili, Fethiye ilçesi, Esenköy mah, 155 ada, 72 parsel, 83,47 m2 yüzölçümlü, "Ev ve Tarla" nitelikli taşınmaz. Taşınmaz 1/1 hisse olup tümü satılacaktır. Taşınmazın imar durumu; Muğla ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda tarım alanında kalmaktadır. Dairemize sunulan bilirkişi raporuna göre; taşınmazın bulunduğu parselin 6831 sayılı kanuna göre orman dışarısına çıkartılan 2/b arazilerinden olup 6292 sayılı yasaya göre hazine tarafından tarım amaçlı kullanılmak üzere satıldığı, taşınmazın Esenköy mahalle merkezine ve eski Antalya yoluna cepheli olduğu, Fethiye ilçe merkezine 12 km uzaklıkta olduğu, toplu taşıma ve özel araçlarla ulaşmanın mümkün olduğu, taşınmazın ev ve tarla vasfında tarım parseli olduğu, taşınmazın bulunduğu bölgede düşük yoğunluklu konut amaçlı yapıların, boş arazilerin ve seraların bulunduğu, teknik altyapıların kısmen tamamlanmış olduğu, kamu hizmetlerinden kısmen istifade edildiğini, minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanının kısmen yapılabildiğini, 83,47 m2 yüzölçümlü Ev ve Tarla vasıflı konu taşınmazın üzerinde zemin + 1 kat olmak üzere yapı bulunduğunun tespit edildiği, taşınmaz içinde taban alanı 74,00 m2 olan binanın 46,84 m2 sinin 155 ada 58 nolu parsele taşkın olduğu ve konu taşınmazın üzerinde kalan kısmının 27,16 m2 olarak hesaplandığını, yapının 3A sınıfında olduğunu, yapının yerlerinin seramik ve duvarlarının plastik boya olduğunu, dış kapısının camlı demir kapı ve pencerelerinin PVC olduğunu, ıslak hacimlerde yerler seramik duvarlar ise fayans kaplı olduğunu, ana taşınmazın geometrik olarak üçgen benzeri formda ve hafif eğimli arazi yapısına sahip olduğunu, taşınmazın zemin değerinin 53.142,88 TL, taşınmaz üzerinde bulunan inşai unsurun taban alanının 27,16 m2 olduğu yan parsele taşan inşai kısımlar da dahil olmak üzere toplam inşai yapının taban alanının 74 m2 olduğu, yapının 2 katlı olduğu göz önüne alındığında toplam alanın 148 m2 alanlı olduğu, buna göre toplam inşai unsurların değerinin 148X4.600,00 TL=680.800,00 TL olduğu (3A yapı sınıfı birim maliyeti 4.600,00 TL/m2) bu hal ile taşınmazın zemin + inşai değer toplamının 733.942,88 TLolduğu bildirilmiştir.
Taşınmazın Adresi : Muğla ili, Fethiye ilçesi, Esenköy mah.
Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Aynen tapu kaydındaki gibidir.
6831 Sayılı Kanunun 2/b maddesi uyarınca orman dışına çıkartılan sahada kalmaktadır. Hasan oğlu Bayram Ali Aytekin zilyetindedir. İçerisindeki ev kendisinin kullanımındadır.
Üzerindeki binanın A harfi ile gösterilen 50,50 m2 lik kısmı 2937 parsele taşkındır.
Üzerindeki binanın A harfi ile gösterilen 46,84 m2 lik kısmı 2937 parsele taşkındır.
Krokisinde T1 harfi ile gösterilen yapı 155/58 nolu parsele 46,84 m2 tecavüzlüdür.
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Aynen tapu kaydındaki gibidir.
Takdir Olunan Değer : 733.942,88 TL
Artırmaya İştirak İçin
Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 73.394,28 TL
Taşınmazın Son İmar Durumu : Yukarıda yazılmıştır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 14:15
------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 14:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 14:15
------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 14:15

10/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Bakmadan Geçme