Kadyanda Örenyeri

Fethiye'ye 24 km. uzaklıkta olup, büyük bir bölümü asfalt, 8 km.'lik kısmı stabilize bir yolla ulaşmak mümkündür.

Likçe kitabelerde ismi Kada-wanti olarak okunan Kadyanda'nin ismindeki -ND takısı nedeniyle, kuruluş tarihinin M.Ö.3. binlere indiği söylenebilir. Ancak antik kentten günümüze ulasan yüzeydeki en eski kalıntılar M.Ö. 5. yüzyıldan daha eskiye gitmez. Kadyanda Örenyeri'nde kenti çevreleyen sur duvarlarının bir bölümü, kaya mezarları ve bazı kitabeler en erken dönemlere tarihlenen kalıntılardır. Bunlardan ayrı olarak, Roma Dönemi'nde de onarılarak kullanılmış olan Helle-nistik tiyatro, hamam, koşu pisti, agora, hangi tanrıya ait olduğu bilinmeyen tapınak kalıntısı ve yoğun sivil yapı izleri Kadyanda Örenyeri' nin antik dönemde yerleşim geçirmiş tam bir kent hüviyetini ortaya koymaktadır.
Kent dik yamaçlarla arazinin topografyasına göre birçok kez inşa edilmiş, sur duvarları ile çevrelenmiştir. Bu duvarlardan özellikle güneydeki kisim ayakta kalmıştır. Tiyatro alanına istinat oluşturan poligonal sur duvarı Helle-nistik Dönem'e ait olup kaliteli bir isçilik göstermektedir.
Kaçak kazı izlerinin yoğun olarak izlendiği nekropol alanı kentin güney bölümünde sur duvarlarının dışında kalmaktadır.
Antik kentte sayılarının çokluğu ile dikkat çeken yapı kalıntılarının bir başkası ise sarnıçlardır. Tapınağın doğu kesiminde geniş bir alanın altında inşa edilmiş, birbirine geçmeli dört büyük sarnıç, kentin antik dönemde su sorununun ne kadar etkili oldugu, belki de bu sorun nedeniyle terkedilmiş olabileceğini akla getirmektedir. 
Kadyanda'da izlenen yapı kalıntılarının büyük çoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir. Kent M.S. 7. yüzyıla kadar iskana sahne olmasına karşın geç döneme ait kalıntılar fazla yoğun olarak hissedilmez. Antik kentte 1992 yılında Fethiye Müze Müdürlüğü'nce bir kurtarma kazısı yapılmıştır. Bu çalışma sırasında örenyerini rahatlık ve kolaylıkla gezebilmek için takriben 2.5 km. uzunluğunda bir gezi yolu yapılmıştır.

Kadyanda Örenyeri
Kadyanda Örenyeri

Bakmadan Geçme