İcra yoluyla çocuk teslimi devri sona erdi

30.11.2021 günü Resmi Gazete'de yayınlanan 7343 sayılı Kanun'un 32. maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 25. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Artık boşanan çiftlerin çocuk teslimi işlemleri icra daireleri aracılığıyla yapılmayacak. Çocuklar icra memuru, polis, jandarma nezaretinde teslim edilmeyecek. Çocukla görüşme hakkı olan ebeveyn masraf yapmak zorunda kalmayacak.

  • 1018
İcra yoluyla çocuk teslimi devri sona erdi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Boşanan çiftlerde en büyük sorun olan çocukların velayeti ve anne babaya teslimi konusunda yeni düzenlemeler yapıldı.Resmi Gazetede yayınlanan yeni düzenlemeye göre çocuk teslimi görevi icra müdürlüklerinden alınarak Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na’ verildi. Mevcut sistemde boşanma davası sürerken ya da boşanma sonrasında çocuğu gösterilmeyen ebeveyn icra dairesine başvuruyor, her başvuruda ise harç parası yatırarak çocuğunu icra yoluyla alabiliyordu.  
Çocuk teslimi işlemleri, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri çocuğun üstün yararını esas alarak yerine getirilecek. Müdürlük bulunmayan yerlerde bu kısım kapsamında yer alan görevler, Adalet Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafından yerine getirilecek. İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü yetkili olacak.Adalet Bakanlığınca, müdürlüklerde müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görevlendirilecek.Böylece, çocuk teslimi işlemleri, adalet sistemi uzmanlarının da içerisinde yer aldığı psikolog ve pedagog eliyle yapılacak. Çocuk teslimi ise belirlenen ‘çocuk teslim merkezleri’ üzerinden yürütülecek. 
İlam ve tedbir kararlarını yerine getirmek için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, uzmanların yer aldığı bir görevli listesi oluşturulacak. Bu uzmanların yeterli sayıda olmaması halinde öğretmenler de listeye dahil edilecek. Bu listede yer alan uzman ve öğretmenlerin görev yapacakları yer ve tarihler müdürlükler tarafından belirlenecek.
Ayrıca yeni düzenlemeyle icra müdürlüklerine ödenen harç ücretinin kaldırılması, teslim işlemlerinin yürütülmesi için yapılacak tüm masrafların Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanması planlanıyor.  
Velayet kendisinde olan ebeveyn Müdürlükçe belirlenen yerde çocuğu hazır ederek görüşme hakkı olan ebeveyne teslim edecek. Yükümlü, emrin gereğini yerine getirmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alınarak hak sahibine teslim edilecek. Bu halde kolluktan yardım istenebilecek. Kolluk birimleri, zor kullanma dahil bu konudaki talepleri derhal yerine getirecek. Çocuğun üstün yararının gerektirdiği hallerde müdürlük, yükümlüyle irtibata geçmeye veya teslim emri tebliğine gerek olmaksızın bu hükümleri uygulayacak.
Görüşme hakkını engelleyen tarafa disiplin hapsinden başlamak üzere velayetin kaybedilmesine kadar yaptırım uygulanabilecek. Çocuk, hak sahibine teslim edildikten sonra yükümlü haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca yeni bir hükme veya yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim emri tebliğine gerek olmaksızın çocuk hak sahibine teslim edilecek.


 

Bakmadan Geçme