Gerekçeli kararın ilanen tebliği

İlan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Gerekçeli kararın ilanen tebliği yapılmıştır.

Gerekçeli kararın ilanen tebliği
TAKİP ET Google News ile Takip Et

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Gerekçeli kararın ilanen tebliği yapılmıştır. Ayrıntılara aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1290986/tebligat-ve-duyurular-adli-ilan-ve-tebligatlar-gerekceli-kararin-ilanen-tebligi

T.C.
FETHİYE
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2015/264 Esas 


Davacı Heidi Maria BEST ile Davalı , ANATOLİAN SKY HOLİDAYS VE Akın KOÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılıp bitirilen yargılaması sonunda, Mahkememizin 0707/2022 tarihli gerekçeli kararında;
1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE; 49.600,00 TL nin dava tarihi itibari ile işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
2-Alınması gereken 3.338,176 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 847,05 TL nin mahsubundan sonra bakiye kalan 2.541,126 TL nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,
3-Davacının yapmış olduğu ilk dava açılış gideri 878,85 TL , tebligat , posta ve ilan masrafı 2.287,95 TL, bilirkişi ve tercüman ücreti 2.015,00 TL olmak üzere toplam5.181,80 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı kendisini vekili ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 7.248,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine" hükmedildiği, davalı Akın KOÇ vekili 23/09/2022 tarihinde mahkememiz gerekçeli kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuru talebinde bulunduğundan;
7201 sayılı Tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin52 maddesi uyarınca bu ilanen tebligat son yayamlandığı tarihden itibaren 15 gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Bakmadan Geçme