FETHİYE BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Fethiye Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Alim Karaca Başkanlığında yapılan toplantıda 3'ü gündem dışı olmak üzere 7 madde görüşüldü.

FETHİYE BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

21 kişinin katılımıyla oy çokluğu sağlanan Meclis, Ocak Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetinin okunmasıyla başladı. 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi uyarınca; Belediyemizde T.H Sınıfında bulunan 3.Derece 1 adet Kaptan kadrosunun iptal edilerek yerine T.H Sınıfında bulunan 8.Derece       1 adet Peyzaj Mimarı kadrosunun ihdas edilmesi, Peyzaj Mimarı kadrosunun ihdas edilmesi durumunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 1 adet 8.Derece Peyzaj Mimarı ile 1 adet 8.Derece Mühendisin Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilerek, ücretlerinin tespit edilmesi hakkındaki Meclise havaleli 19/01/2023 tarih ve 75359 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

 Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 21/12/2022 tarih ve 71248 sayılı yazımız ile Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, Çörtmek, Güroluk, Taşbaşı-Kepez Küme Evleri ve Belenpınar Mevkilerinin “Kırsal Yerleşik Alan” olarak belirlenmesine yönelik taleplere istinaden alınan 01/12/2022 tarih ve 164 sayılı Fethiye Belediyesi Meclis Kararı ve ekleri değerlendirilerek onaylanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletildiği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/01/2023 tarih ve E-87026510-115.01.99-174514 sayılı yazısı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa 16/10/2020 tarihli ve 31276 Mükerrer sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak eklenen Ek Madde 3’e göre uygun olmadığı belirtilerek, dosyanın yeniden hazırlanarak gönderilmesi hakkındaki madde değerlendirilmesi için İmar Komisyonu’na havale edildi.

 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca; İlçemiz Tuzla Mahallesi, Cahit Gündüz Caddesi, No:1 adresinde bulunan 132,00 m2 Büfe vasıflı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükmü gereği ihale ile kiraya verileceğinden, kiraya verilecek olan taşınmazın kiralama süresinin belirlenmesi, kiralama süresi sonunda söz konusu yerin tahliye edileceğinin açıkça belirtilmesi ve Şartnamesine yazılmasına ilişkin madde oy birliğiyle kabul edilerek, bahsi geçen taşınmazın kiralama süresinin 10 yıl olmasına karar verildi.

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca; Belediyemizde T.H Sınıfında bulunan 5. Derece 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek; yerine T.H Sınıfında bulunan 7. Derece 1 adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine, T.H Sınıfında bulunan 6. Derece 1 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek; yerine T.H Sınıfında bulunan 9. Derece 1 adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine, T.H Sınıfında bulunan 5. Derece 1 adet Mimar kadrosunun iptal edilerek; yerine T.H Sınıfında bulunan 7. Derece 1 adet Mimar kadrosunun ihdas edilmesine, T.H Sınıfında bulunan 1. Derece 1 adet Ekonomist kadrosunun iptal edilerek; yerine T.H Sınıfında bulunan 8. Derece 1 adet Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesine, S.H Sınıfında bulunan  1. Derece 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun iptal edilerek; yerine S.H Sınıfında bulunan 7. Derece 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun ihdas edilmesine ve A.H Sınıfında bulunan 3. Derece 1 adet Avukat kadrosunun iptal edilerek; yerine A.H Sınıfında bulunan 7. Derece 1 adet Avukat kadrosunun ihdas edilmesi hususundaki madde oy birliğiyle kabul edildi.
 
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 18/04/2014 tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kurulan Özel Kalem Müdürlüğü’nün halkımıza hizmet verme noktasında üretimin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında görev ve yetki bakımından eksikliklerinin oluşmaması için; Özel Kalem Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi hükmü uyarınca görüşülmesine ilişkin madde görüşülmesi için Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonu’na havale edildi.

 Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2023 tarih ve E-81441201-115.01.99-175664 sayılı yazısı ile Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi, 558 ada 1, 2 ve 5 nolu parsellere yönelik alınan 01/11/2022 tarih ve 151 sayılı Belediye Meclis Kararımızda İmar Planı Değişikliğinin tarafımızca yapılması kararı alındığını ancak uygun olduğunu belirten Meclis Kararı bulunmadığından, tarafımızca hazırlanan İmar Planı Değişikliğinin uygun olup, olmadığına dair karar alınması ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. 

  
    

FETHİYE BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
FETHİYE BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
FETHİYE BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakmadan Geçme