Duruşma gününün ilanen tebliği

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Duruşma gününün ilanen tebliği

Duruşma gününün ilanen tebliği
TAKİP ET Google News ile Takip Et

T.C.
FETHİYE
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
2022/213 Esas

Davacı, ŞENCAN DUMAN ATLAS OTEL ile Davalı, ELPİS TURİZM OTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Her ne kadar Fethiye Sgk İlçe Müdürlüğü tarafından davalı şirketin adresi bildirilmiş ise de bildirilen adreste kolluk tarafından yapılan tahkikatta mezkur adresin işletme olmadığını villa olduğu belirtildiği, ayrıca UYAP e tebligat sorgulama (UETS) raporundanda e tebligat adresi bulunamadığından davalı şirketin adresinin meçhul olduğu kanaatiyle davalı şirkete ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkememize görevsizlik ile gelen ve 2022/213 esas sırasına kayıt edilen ve dava konusu "davalının Fethiye İcra Müdürlüğü'nün 2020/1353 E. sayılı dosyasına yaptığı asıl alacak ile işlemiş ve işleyecek faiz oranına ve faiz tutarı ile borcun tüm ferilerine ilişkin itirazlarının iptali ile icra takibinin devamına karar verilmesi talebi ve borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan davalı borçlunun alacağın % 20' sinden aşağı olmamak üzere kötü niyet/icra inkâr tazminatı" talebine ilişkin davada davalı sıfatında olduğundan işbu dava için 07/09/2023 tarihi saat: 10.30'a duruşma saati verildiği, davalı şirket yetkilisinin /vekilinin HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu davalı şirket yetkilisine / vekilinetebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

Bakmadan Geçme